Alle informatie over het beleid rond taal en rekenen in het mbo vindt u op www.taalenrekenenmbo.nl

Deze website wordt niet langer onderhouden. U kunt voortaan terecht op de website van het Kennispunt MBO Taal en Rekenen: www.taalenrekenenmbo.nl voor alle informatie over het beleid rond taal en rekenen in het mbo.