Reactie minister op brief MBO Raad, JOB, BVMBO en NRTO over rekenen

Op 14 januari heeft de minister van OCW op de brief over het meetellen van rekenen van de MBO Raad, JOB, BVMBO en NRTO geantwoord dat zij het eens is met het voorstel om rekenen mee te laten tellen voor alle studenten die zijn gestart vanaf schooljaar 2019-2020 en die diplomeren vanaf schooljaar 2020-2021. Klik hier voor de brief van de minister. Op 23 januari vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Dit debat is live te volgen.