Steunpunt taal en rekenen mbo wordt Kennispunt MBO Taal en rekenen

In 2009 heeft het ministerie van OCW het Steunpunt taal en rekenen mbo ingericht om mbo-instellingen te ondersteunen bij de implementatie van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Later kwam daar de ondersteuning bij de implementatie van generiek Engels bij. In 2019 houdt dit Steunpunt op te bestaan. De activiteiten gaan over in het Kennispunt MBO Taal en rekenen. Dit kennispunt zal net als het Steunpunt vragen beantwoorden, berichten over ontwikkelingen, servicedocumenten maken en informatiebijeenkomsten organiseren. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het inrichten van de nieuwe website, waarin uiteraard de relevante informatie van het Steunpunt te vinden zal zijn. Begin 2019 krijgt u meer informatie hierover. Tot die tijd blijft de website van het Steunpunt in de lucht.

Practoraat rekenen van start in 2019
In november is ook het Practoraat rekenen van start gegaan. De opdracht van het practoraat is het doen van onderzoek en het verspreiden van kennis op basis van onderzoek. De rol die het Steunpunt had in de inhoudelijke kennisdeling zal daarom door dit practoraat worden overgenomen. Wilt u informatie krijgen over de activiteiten en opbrengsten van het practoraat rekenen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via deze link.

Dankwoord
Ik wil al degenen met wie het Steunpunt taal en rekenen mbo in het verleden heeft samengewerkt bedanken voor de prettige samenwerking. Ik hoop dat ik deze vanuit het Kennispunt taal en rekenen op eenzelfde manier kan voortzetten.

Voor nu wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een prachtig 2019.

Met vriendelijke groet,
Rianne Reichardt