Internetconsultatie wijziging EKB WEB

Tot en met 15 januari 2019 kunt u deelnemen aan een internetconsultatie over de wijziging van het Examen- en Kwalificatiebesluit WEB vanwege de vereenvoudiging en verduidelijking van de vrijstellings- en examenregels mbo.

Sinds 2010 is uitgebreid ervaring opgedaan met de generieke examenonderdelen. In de praktijk blijkt dat er ongewenste knelpunten zitten in de uitvoerbaarheid van de regelgeving. Het gaat om regels die ervoor zorgen dat studenten, die in nagenoeg dezelfde situatie zitten, verschillend worden behandeld. Verder zorgen de regels er in sommige gevallen voor dat de kwaliteit van het examenproces onder druk komt te staan, omdat ze zeer complex zijn. Ook doen de regels niet altijd recht aan het belang dat de regering hecht aan de functie die het mbo zou kunnen spelen in het kader van een leven lang ontwikkelen. Om deze knelpunten op te kunnen lossen is een wijziging van de regelgeving vereist.

In het kort betreffen de voorgestelde wijzigingen het vrijstellingenbeleid met betrekking tot de generieke onderdelen. De examencommissie krijgt meer ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Ook de verplichting om het centrale examen in de tweede helft van de opleiding te moeten afnemen wordt losgelaten. Daarnaast wordt het mogelijk de student twee kansen te bieden voor hetzelfde examen in één afnameperiode.

Alle informatie over de voorgestelde wijzigingen en de internetconsultatie zelf vindt u via deze link.