Opbrengsten taal- en rekenconferentie 'Van 1931 tot 2020'

De presentaties en foto's van de conferentie van 27 november 2018 in congrescentrum 1931 in Den Bosch zijn hieronder te vinden.

Ronde 1
WS01- Working in the Occupational Context
WS02- English language course London: Van provinciaaltje tot wereldburger in twee weken
WS03- Onderscheid en afstand in centrale examens tussen B1 en B2
WS04- Interessante contexten centraal. Nederlands en burgerschap één vak
WS05- Learn Sharp: digitaal afnemen en corrigeren van schrijfexamens
WS06- Lezen in de klas: ja, het kost tijd én wat is het een goede investering!
WS07- Individueel rekenonderwijs in het VO
WS08- Rekenen in andere vakken
WS09- Zwakke rekenaars
WS10- Laten we geen misrekening maken!
WS11- Hoe kom je aan een goed schoolexamen/instellingsexamen rekenen? & Checklist toetskwaliteit rekenopgaven
WS12- Zwakke rekenaars uitdagen d.m.v. het inzetten van rekenspellen
WS13- Aanpak voor zwakke rekenaars met passende perspectieven & Passende perspectieven vmbo
WS14- Zelf een toets samenstellen met rekenopgaven uit de rekenetalage
WS15- Professional examinering mbo
WS16- Weet je het zeker?
WS17- Een kijkje in de keuken bij een ander in Europa? Dat kan met Erasmus+!
LZ01- De overheid wil dat wij gaan personaliseren. Wij zijn alvast begonnen
LZ02- Maak serieus werk van NT2-studenten, succesvolle instroom in de mbo-opleidingen
LZ03- Vakgroepen/leerteams doen het hem!
LZ04- Doordacht digitaal in de rekenles
LZ05- Online modules voor Nederlands, rekenen en Engels
LZ110-Hanteren van oplossingsstrategieën bij rekenopgaven
RT01- Reacties op nieuw rekenbeleid

Ronde 2
WS18- Differentiëren kun je leren
WS20- Maak je eigen (school-)examen
WS21- Gecombineerde routes voor vluchtelingen: ervaringen en succesfactoren
WS22- TopTraject
WS23- Mediawijs in de taalles
WS24- Rekenen toetsen ter voorbereiding op de rekentoets
WS25- Alle leerlingen leren rekenen met een beredeneerd aanbod
WS26- In gesprek met het Practoraat Rekenen
WS27- Activerende werkvorm: Rondom Rekenen
WS28- Escapebox rekenen en kubus bouwen
WS29- Rekenen Anders, voor plezier in rekenen
WS30- Laat u verrassen! Een inkijkje in de leerlingantwoorden op opgaven van de rekentoets.
WS31- Examinering van talen in het kwalificatiedossier
WS32- Werken met een centrale vaststellingscommissie en een digitale examenbank
WS33- Kennisrotonde: de snelste route van vraag naar antwoord
WS34- Hoe kunnen data van taal- en rekenopbrengsten gebruikt worden voor onderwijsverbetering?
WS234-Leren en werken in werkplaatsen.....de regie bij de student. Kán dat wel???
LZ07- Taal voor een Dynamische Arbeidsmarkt: verslag van een lopend praktijkgericht onderzoek
LZ08- 2F is géén B1en B2 is géén 3F
LZ09- Rekenondersteuning d.m.v. video met MeneerMegens
LZ10- Beroepsgericht waar het kan, generiek waar het moet.
LZ11- Rekenen voor de Toekomst, van Rekenprocedures naar Getalrelaties
LZ12- Nieuwe lesmethoden ontwikkelen voor Nederlands en Engels
LZ13- You have to see it to believe it

Ronde 3
WS35- Cambridge English op afstand
WS36- Maatwerk in het Talencentrum van het Friesland College
WS37- Leerlijn Nederlands mbo- hbo
WS38- Aansluiting Entree-mbo2, 1F versus 2F
WS39- "Nederlands is best wel leuk, zeg!" Met beroepsgericht, high impact Nederlands kan dat!
WS40- Kansen en uitdagingen voor vluchtelingen en andere nieuwkomers in het mbo
WS41- Vakoverstijgend onderwijs
WS42- Help, onze leerlingen kunnen niet rekenen
WS43- Het werken met niveaugroepen
WS44- Muziek: reken maar!
WS45- Winnaars Beste Rekenidee MBO van NL 2018
WS46- De taal van rekenen
WS47- Rekenen op de rand van de krant
WS48- Hoe zou het kunnen? Didactische bespreking moeilijke opgaven van het examen 3F
WS49- Taal- en rekenbattle
WS50- Studenten met een ondersteuningsbehoefte bij het CE
WS51- In gesprek met de onderwijsinspectie
LZ14- Taalbagage voor het hbo
LZ15- Nederlands 2F nieuwe syllabus
LZ16- Verpleegkundig rekenen in een Virtuele Wereld
LZ17- Praktijkgericht onderwijsonderzoek rekenen mbo
LZ18- Differentiëren in de (NT2) klas
LZ19- GPS Taal en rekenen
LZ20- Gepersonaliseerd rekenen op het VO en MBO
RT09- Denk mee met curriculum.nu – rekenen vo
RT10- Denk mee met curriculum.nu – rekenen mbo

Foto's
Als u op de links hieronder klikt, verschijnt de betreffende foto in een apart tabblad. Wilt u de foto downloaden, klik dan met de rechtermuisknop op de foto en kies voor 'Afbeelding opslaan als'.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23