Routegids 'Van ISK/Inburgering naar vakopleiding'

De nieuwe routegids 'Van ISK/Inburgering naar vakopleiding' beschrijft ervaringen en succesfactoren bij het aanbieden van gecombineerde trajecten in het mbo, bedoeld om vluchtelingen en nieuwkomers een goede start te geven op de arbeidsmarkt.

Zeven succesfactoren
De routegids beschrijft zeven succesfactoren voor een onderwijstraject waarin taalonderwijs en beroepsonderwijs worden gecombineerd. De samenwerking met regionale partners, zoals gemeenten, werkgevers, ISK-scholen en aanbieders van inburgeringsonderwijs, is daarbij cruciaal gebleken. De beschreven routes laten de oplossingen zien die ROC's hebben gevonden om nieuwkomers een goede start te geven op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt ook ingegaan op de financiering, de organisatie en de inhoud van de trajecten.

Voor en door ROC’s
De routegids is tot stand gekomen door samenwerking van vijf roc's, het ITTA en Bas Schuiling Consultancy, met behulp van een financiŽle bijdrage van de werkgroep Vluchtelingen & Educatie van 10 samenwerkende fondsen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de routegids kunt u contact opnemen met Inge van Meelis of Jacqueline de Maa van het ITTA of Bas Schuiling.

U kunt de Routegids downloaden via: