Grote conferentie over taal en rekenen in mbo en vo

Op 27 november organiseren de Steunpunten taal en rekenen mbo en vo onder de noemer 'Van 1931 tot 2020' een grote taal- en rekenconferentie in congrescentrum 1931 in Den Bosch. U bent van harte uitgenodigd voor deze dag om inspiratie op te doen, geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen rond taal en rekenen en vooral heel veel goede voorbeelden van collega’s te zien.

Voor wie?
De conferentie richt zich op docenten Nederlands, rekenen en Engels in het mbo en docenten rekenen in het vo. Maar ook projectleiders, taal- en rekencoördinatoren, beleidsmedewerkers en managers in vo en mbo die meer willen weten over de huidige stand van zaken rondom het taal- en rekenonderwijs en de toetsing en examinering ervan, zijn van harte welkom.

Inleiding door Ronald Hünneman
Ronald Hünneman verzorgt - onder de noemer 'Grip op de wereld - Hedendaagse filosofie van taal en rekenen - de inleiding van de conferentie. In de eerste helft van de twintigste eeuw heeft de westerse filosofie een zogenaamde logical and liguistic turn meegemaakt. Filosofen verschoven hun aandacht van vragen als 'Wat is kennis?', 'Wat is waarheid?' en 'Hoe moet ik leven?' naar de vraag hoe wiskunde, logica en taal op zich functioneren. Dit zorgde voor een kleine revolutie, niet alleen binnen de filosofie, maar ook daarbuiten. De ontwikkeling van de computer en kunstmatige intelligentie zijn voorbeelden van de rechtstreekse gevolgen van deze logical and linguistic turn. Rond de afgelopen eeuwwisseling vond een beweging de andere kant op plaats. Filosofen, naast psychologen en neurologen, buigen zich tegenwoordig over de vraag hoe taal en wiskunde samenhangen met de wijze waarop we (zintuiglijk en lichamelijk, embodied) in de wereld staan. Taal en rekenen zijn niet langer alleen schoolvakken, maar werktuigen waarmee we grip op een steeds veranderende wereld kunnen krijgen.

Workshops, lezingen en rondetafelgesprekken
Na de inleiding zijn er drie rondes met workshops, lezingen en rondetafelgesprekken. U kunt hiervoor kiezen uit ruim 70 opties. De workshops en lezingen zijn ingedeeld in de doelgroepen Engels mbo, Nederlands mbo, rekenen mbo en rekenen vo, maar er zijn ook veel workshops en lezingen die voor meerdere doelgroepen heel interessant zijn. Tijdens de eerste ronde rondetafelgesprekken wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot rekenen in het vo en het mbo en de gevolgen daarvan voor onderwijs, examinering en toetsing. In de tweede en derde ronde rondetafelgesprekken kunt u meedenken over de gevolgen van de ontwikkelingen van curriculum.nu voor het onderwijs in Nederlands, Engels en rekenen én suggesties geven voor de bouwstenen van de nieuwe curricula.

Beurs
Er is in het centrale gedeelte plaats ingeruimd voor een groot aantal uitgevers en ondersteuningsinstellingen om hun producten onder uw aandacht te brengen. De beurs is tijdens de conferentie de hele dag te bezoeken.

Afsluiting
De dag wordt afgesloten met een observatieverslag van de conferentiedag door Ronald Hünneman.

Practorale Rede - Boeken dicht, we gaan naar buiten
Voorafgaand aan de conferentie spreekt de practor van het pas opgerichte Practoraat Rekenen, Jurriaan Steen, zijn practorale rede uit. Het onderwerp van de rede is: Wat is een goede rekenles in het mbo en hoe geef je die? In de rede gaat de practor het rekenonderwijs zoals dat nu wordt vorm gegeven in het mbo met u bespreken. Het Practoraat Rekenen biedt u op dit vroege tijdstip een ontbijt aan. Tijdens dit ontbijt wordt de rede uitgesproken. Dit ontbijt met de practorale rede start om 8.30 uur. U kunt zich bij de aanmelding voor de conferentie ook aanmelden voor deze practorale rede.

Locatie
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch

Kosten
De kosten bedragen € 150,00 p.p. inclusief BTW.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier. Via de buttons ‘aanbod Engels mbo, Nederlands mbo en rekenen mbo’ kunt u uw keuze voor de workshops, lezingen en gesprekstafels vooraf bepalen. Na het invullen van uw NAW-gegevens komt u bij het keuzemenu voor de workshops, lezingen en rondetafelgesprekken. Hier kunt u per ronde uw keuze aangeven. Ook vindt u hier het precieze programma van de dag.

Indien u met tien of meer deelnemers vanuit uw schoolorganisatie inschrijft, waarbij de factuur naar één adres kan worden gestuurd, ontvangt u 10% korting op het totaalbedrag. Voor meer informatie hierover kunt u een mail sturen naar info@mboacademie.nl.