NT2-handreiking voor docenten regulier onderwijs vo en mbo

LOWAN heeft op 11 september 2018 een handreiking gepubliceerd voor docenten in het vo en mbo met een NT2-leerling in de klas.

Nieuwkomersleerlingen die vanuit de internationale schakelklas (ISK) het reguliere onderwijs instromen, zitten vaak nog midden in het proces van het leren van het Nederland als tweede taal (NT2). In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan en moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen.

Om docenten hierbij te ondersteunen heeft LOWAN een handreiking ontwikkeld. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle theorie- of praktijkdocenten die lesgeven in het voortgezet onderwijs of mbo. Downloaden is gratis.

> Bekijk en download de handreiking.