Nieuwe syllabus Nederlands 2F

Voor Nederlands 2F is de nieuwe syllabus vastgesteld. Deze wordt van kracht op 1 augustus 2019. De syllabus is te vinden op Examenblad mbo, jaarring 2019-2020, op de pagina Nederlands 2F. Op examenblad mbo staat ook de syllabus Nederlands 3F, op de pagina Nederlands 3F. Deze syllabus is van kracht sinds 1 augustus 2018.