28 september: Studiedag Mbo Taalacademie

De Mbo Taalacademie organiseert op 28 september in Meeting Center Eenhoorn Amersfoort de studiedag ‘Ga buiten je boekje’.

De studiedag is gewijd aan aansprekend onderwijs Nederlands. De ochtend staat in het teken van de versterking van het taalonderwijs. Ellen Klatter (Hogeschool van Rotterdam) legt uit hoe zowel docenten als studenten tot bloei kunnen komen. Daarnaast gaat Arjen van der Meijden (Kohnstamm Instituut) in op de vereiste taalcompetenties in het beroepenveld. 's Middags ligt de nadruk vooral op het stimuleren van leesvaardigheid. Zo gaat Peter van Duijvenboden (Stichting Lezen) in op het leesgedrag van Nederlanders en beschrijft hij experimenten met leesbevordering en leesmotivatie. Jacqueline Evers-Vermeul (Universiteit Utrecht) behandelt alternatieve werkvormen om aan leesvaardigheid te werken. Deelnemers kunnen tijdens de studiedag ook interactieve clinics volgen.

> Aanmelden kan via info@mbotaalacademie.nl.
> Meer informatie is te vinden op de website van de Mbo Taalacademie.