Kamerbrief nieuw rekenbeleid in het vo en mbo

De aangekondigde brief van de ministers over het beleid met betrekking tot de rekentoets in het vo en de centrale examens rekenen in het mbo wordt helaas nog niet voor de zomervakantie verstuurd. De afstemming met de belanghebbende partijen heeft nog meer tijd nodig. Voor komend schooljaar betekent dit (zoals ook al eerder gemeld) dat er niets verandert in de slaag-zakregeling met betrekking tot Nederlands, rekenen (en Engels op niveau 4).