Wijziging Regeling modeldiploma mbo

Op 29 juni is een wijziging van de Regeling modeldiploma mbo gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijziging heeft met name betrekking op de mogelijkheid om het generieke onderdeel Engels op een hoger niveau te examineren. Daarnaast is er een wijziging in de vermelding van vrijstellingen bij de generieke onderdelen.

De regeling is zo gewijzigd, dat het voor Engels nu ook mogelijk is om – naast het eindresultaat – het resultaat voor het centraal examen en het instellingsexamen te vermelden, zoals dat al gebruikelijk was voor Nederlands. Ook dient het behaalde ERK-niveau vermeld te worden voor lezen/luisteren en voor spreken/gesprekken/schrijven. Hiervoor is ook de invulinstructie in bijlage 5 aangepast.
Daarnaast wordt aan de Regeling modeldiploma mbo de eis toegevoegd op het diploma aan te geven of een vrijstelling is verleend voor Nederlands, rekenen en Engels. Deze eis was eerder abusievelijk vervallen.
Tot slot is er een aantal technische wijzigingen opgenomen.

De gewijzigde Regeling modeldiploma mbo treedt op 1 augustus 2018 in werking.

> Zie voor meer informatie de wijziging van de Regeling modeldiploma mbo.