Nieuwe producten Curriculum.nu

De ontwikkelteams van Curriculum.nu voor Nederlands, rekenen en Engels hebben nieuwe tussenproducten opgeleverd. Tot en met 6 juli is het mogelijk om hier (ook vanuit het mbo) feedback op te geven.

Tweede ontwikkelsessie
Tijdens de tweede ontwikkelsessie (23-25 mei) hebben de ontwikkelteams curriculum.nu voor het voortgezet onderwijs, waaronder Nederlands, rekenen en Engels, de feedback op hun conceptvisie op het leergebied doorgenomen en op basis daarvan gewerkt aan een aantal ‘grote opdrachten’. Deze grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Tot en met 6 juli is het mogelijk om (ook vanuit het mbo) feedback te geven.

> U kunt de tussenproducten vinden op www.curriculum.nu onder ‘ontwikkelteams’. Daar kunt u ook uw feedback geven.