Conferentie taal en rekenen: van 1931 naar 2020

In het mooie congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch organiseren de Steunpunten taal en rekenen mbo en vo een gezamenlijke conferentie gericht op toekomstbestendig taal- en rekenonderwijs.

Wanneer
Dinsdag 27 november 2018, van 10:00 tot 17:00 uur. Inloop vanaf 9:30 uur.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Doelgroep
Iedereen die zich bezighoudt met:

 • Rekenen in het vo en/of in het mbo
 • Nederlands in het mbo
 • Engels in het mbo

Waar
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch

Oproep voor workshops en lezingen
Graag roepen wij docenten, beleidsmedewerkers, ondersteuners en andere experts op om een workshop van een uur of een lezing van een half uur te verzorgen, waarbij we denken aan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

 • Rekenen vo/mbo: het maken van een schoolexamen (vo) / instellingsexamen (mbo)
 • Rekenen vo/mbo: integratie van rekenen in andere vakken, burgerschap, beroepsgericht
 • Rekenen vo/mbo: rekendidactiek
 • Rekenen vo/mbo: zwakke rekenaars
 • Rekenen vo/mbo: ontwikkelingen m.b.t. curriculum.nu
 • Engels mbo: validering instellingsexamens
 • Engels mbo: examinering op een hoger niveau
 • Engels mbo: differentiatie
 • Engels mbo: beroepsgericht Engels versus generiek Engels
 • Engels mbo: ontwikkelingen m.b.t. curriculum.nu
 • Nederlands mbo: validering instellingsexamens
 • Nederlands mbo: integratie van Nederlands in beroepsgerichte vakken en burgerschap
 • Nederlands mbo: Nederlands in de entreeopleidingen
 • Nederlands mbo: studenten met Nederlands als tweede taal
 • Nederlands mbo: ontwikkelingen m.b.t. curriculum.nu

De opsomming is niet limitatief. Heeft u zelf een idee voor een workshop of een lezing, dien gerust een voorstel in. Met name docenten die hun taal- en/of rekenonderwijs toekomstbestendig hebben vormgegeven roepen wij op om, eventueel samen met studenten, een workshop te verzorgen voor de collega’s.

Voorstellen kunnen worden ingediend tot 15 september. Uiterlijk 30 september laten wij u weten of uw voorstel is geaccepteerd. Ook meerdere voorstellen van één aanbieder zijn welkom.
Via dit formulier kunt u uw voorstel(len) indienen.

Hoe gaan wij met uw voorstellen om?

 • Wij maken (indien nodig) een selectie uit de aangeboden workshops/lezingen.
 • Wij plaatsen de workshops/lezingen in een rooster met drie workshopronden.
 • Workshops/lezingen kunnen meerdere keren in het rooster worden geplaatst.
 • Workshops/lezingen waarvoor te weinig belangstelling bestaat, laten we niet doorgaan.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze oproep dan kunt u die stellen via: info@steunpuntmbo.nl of info@steunpuntvo.nl.

Het definitieve programma met de mogelijkheid om u aan te melden voor de conferentie zal begin oktober worden verspreid.