Gezocht: practor rekenen mbo

Voor het op te richten Rekenpractoraat wordt een gedreven onderzoeker gezocht die theorie en praktijk rond het rekenonderwijs in het mbo kan verbinden.

De BVMBO voert samen met een consortium van een aantal ROC ’s, bestaande uit Albeda, Deltion en het Summa College, het project Rekenpractoraat uit. In dit practoraat geven een practor en co÷rdinatoren van de deelnemende ROC’s uitvoering aan het begeleiden, verzamelen en delen van praktijkgericht onderzoek op het gebied van rekenen. Het consortium zoekt een practor voor 0,4 fte die zich bezig houdt met het oprichten en uitvoeren van het rekenpractoraat.

Meer weten? Download dan de vacaturetekst [pdf].