Bijeenkomst 27 van de regionale subnetwerken Rekenen op 29, 30 en 31 mei 2018

U kunt zich n inschrijven voor de 27ste bijeenkomst van de regionale subnetwerken Rekenen op 29, 30 en 31 mei 2018. De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor rekendocenten en projectleiders op het gebied van rekenen werkzaam binnen mbo-instellingen.

Tijdens de bijeenkomsten van mei 2018 bespreken we allereerst de stand van zaken. Rianne Reichardt geeft een toelichting op de ontwikkelingen rond het rekenexamen. Tijdens de vorige netwerkbijeenkomsten is de vraag gekomen om tijdens de netwerkbijeenkomsten zaken rondom toetsing en examinering te bespreken. En van de vragen was: Als we zelf toetsen/opdrachten gaan maken voor rekenen (bijvoorbeeld in de beroepscontext), aan welke eisen moet het product dan voldoen? Voor de pauze gaan we in op het proces van toetsontwikkeling. Aan welke eisen moeten toetsen voldoen? Wat zijn de eisen die de examencommissie stelt? Wat zijn de consequenties die dit heeft voor ons lesgeven? Wat is er nodig om goede toetsen te kunnen maken? Na de pauze gaan we zelf aan de slag om aan de hand van de criteria toetsvragen te ontwerpen.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Opening
13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo
14.00 uur Bespreking Hoe komen we tot goede rekenopdrachten/-examens?
14.45 uur Pauze
15.00 uur Bespreking Zelf maken van (instellings-) examens en/of formatieve toetsen
15.55 uur Afsluiting
16.00 uur Einde

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de regionale bijeenkomsten via onderstaande links:

Regio Zuid-Oost: dinsdag 29 mei 2018 | klik hier voor aanmelden
Summa College | Willem de Rijkelaan 3
5616 EA Eindhoven (route)

Regio Noord: woensdag 30 mei 2018 | klik hier voor aanmelden
Drenthe College l Anne de Vriesstraat 70
9402 NT Assen | (route)

Regio Zuid-West: donderdag 31 mei 2018 | klik hier voor aanmelden
ROC Mondriaan | Leeghwaterplein 72
2521 DB Den Haag (route)

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.