Afscheid Ester van Meeteren

Vanaf 1 april a.s. werkt Ester van Meeteren niet langer als adviseur moderne vreemde talen voor het Steunpunt taal en rekenen mbo. Zij heeft een taak aangenomen als voorzitter examencommissie algemeen bij Drenthe College. Dit gaat ze combineren met werk als centrale examensecretaris bij Nordwin College. Wij wensen haar heel veel succes in haar nieuwe banen. Voor vragen over Engels in het mbo kunt u gewoon blijven mailen naar info@steunpuntmbo.nl.