Uitwerking motie rekentoets vo


Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het plan 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs'.

Alternatief voor rekentoets
Dit plan is de uitwerking van op de motie uit 2016 die de regering opriep om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een alternatief voor de rekentoets uit te werken. Het wordt als input naar het ontwikkelteam rekenen en wiskunde van curriculum.nu gestuurd.

Meer weten?
Via deze link kunt u het plan en de bijbehorende kamerbrief downloaden.