Raadpleging conceptsyllabus Nederlands 2F mbo


Het CvTE raadpleegt het veld over de conceptsyllabus Nederlands 2F.

Een nieuwe syllabus
Het CvTE heeft een syllabuscommissie Nederlandse taal 2F samengesteld. Deze commissie is gevraagd om op basis van de huidige syllabus te kijken of het mogelijk is een nieuwe versie te maken die meer verheldering geeft. Het doel is dus om de syllabus te actualiseren; er is geen sprake van een inhoudelijke koerswijziging in hetgeen geëxamineerd zal worden.
Deze syllabus ligt nu voor aan de betrokkenen in het veld (docenten Nederlands in het mbo en andere betrokkenen) om hun mening te vragen over dit tussenproduct. U kunt uw mening geven over deze conceptsyllabus via een digitale enquête.

Hoe werkt het?
Als u zich aanmeldt voor deze raadpleging, kunt u de conceptsyllabus downloaden en bestuderen. Vervolgens kunt u tot 23 maart 2018 uw mening geven over deze conceptsyllabus.

Deelname aan deze raadpleging gaat op de volgende wijze:
- Stap 1: u meldt zich aan voor deze enquête via het aanmeldformulier;
- Stap 2: u ontvangt (via e-mail) een persoonlijke link waarin de enquête voor u klaar staat. U heeft de tijd om de vragen te beantwoorden tot en met 23 maart 2018. Daarna is de enquête gesloten.
Aanmelden kan via deze link: Aanmelden voor de raadpleging

De resultaten van deze enquête worden in mei verwerkt. De nieuwe syllabus zal naar verwachting in november 2018 gepubliceerd worden op Examenbladmbo.nl, met als ingangsdatum 1 augustus 2019.