Veel gestelde vragen over Engels

Er zijn twee nieuwe veel gestelde vragen over Engels op de site gezet. Ook is het servicedocument over de examinering van Engels licht gewijzigd.

De vragen gaan over de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen voor een keuzedeel Engels op basis van een havo-diploma en over de mogelijkheid van vrijstelling voor Engels op basis van een diploma van vr studiejaar 2017-2018.

In het servicedocument is op blz. 2: Herkansen centraal examen, 3e pijltje, de tekst ‘een cijfer hoger dan een 6,0’, vervangen door ‘een 6,0 of hoger’.