Rapportage referentieniveaus 2016-2017

Vlak voor de kerstvakantie heeft minister Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs. In deze brief wordt kort ingegaan op de resultaten op de referentieniveaus in het mbo.

Het volgende wordt erover geschreven:
Voor het mbo geldt dat de resultaten voor Nederlandse taal stabiel zijn ten opzichte van vorig jaar. Op niveau 2, 3 en 4 haalt minimaal 95 procent van de studenten een 5 of hoger. Ook voor het examenonderdeel Engels zijn de resultaten stabiel. Circa 90 procent van de studenten haalt een voldoende voor het examen Engels B1. Voor rekenen is er weinig verbetering te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Alleenop niveau 3 haalt iets meer dan de helft van de studenten een voldoende. Omdat de hoogte van het resultaat voor rekenen niet van invloed is op de diplomering van studenten is het moeilijk in te schatten of deze resultaten representatief zijn voor het niveau van de studenten. In overleg met de mbo-instellingen wordt gewerkt aan het duurzaam verankeren van het rekenonderwijs is het mbo.
Als bijlage bij de brief zit de rapportage referentieniveaus 2016-2017 van het CvTE, waarin ook de rapportage over de centrale examens in het mbo is meegenomen.

Klik hier voor de brief en de bijlagen.