Servicedocument Engels examineren in het mbo gewijzigd

In het servicedocument Engels Examineren in het mbo zijn twee wijzigingen doorgevoerd. Het betreft de volgende zaken:

  • Op bladzijde 2, kopje herkansen examen, 5e aandachtspunt. Het cijfer 5 is veranderd in het cijfer 6.
  • Op bladzijde 3, kopje Beroepsspecifiek examineren. Hieraan is toegevoegd: Generieke instellingsexamens mogen ook door beroepsspecifieke examens geŽxamineerd worden (mits dekkend).

Het servicedocument Engels examineren in het mbo voorziet in informatie over de examinering van de generieke eisen, beroepseisen en keuzedelen Engels.