Rekenen in het regeerakkoord

In het regeerakkoord (oktober 2017) is ook een passage over rekenen opgenomen:

We willen het rekenonderwijs versterken en verbeteren. In het kader van de curriculumherziening worden de referentieniveaus tegen het licht gehouden. In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een ge´ntegreerd onderdeel van het examen. In de tussentijd telt de rekentoets niet langer mee in het voortgezet onderwijs. Wel wordt deze afgenomen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot het alternatief er is. Rekenonderwijs in het mbo wordt beroepsgericht zodra het alternatief voor de rekentoets in het vmbo is ingevoerd.

Wat deze passage meer concreet gaat betekenen voor onderwijs en examinering van rekenen in het mbo wordt nog nader uitgewerkt. We zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.