Protocol Dyslexie mbo vernieuwd

Op 21 juni is het herziene Protocol Dyslexie mbo gelanceerd tijdens de conferentie 'Grip op dyslexie in het mbo'. Dit protocol biedt de nieuwste wetenschappelijke en praktijkinzichten op het gebied van signalering, diagnostisering en begeleiding van studenten met dyslexie in het mbo. Het protocol is gratis te downloaden.

> Download het herziene Protocol Dyslexie mbo