Opbrengsten flitsbijeenkomst Examinering rekenen studenten met een beperking

Het Steunpunt taal en rekenen mbo en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben op 20 april 2017 een flitsbijeenkomst georganiseerd over de examinering rekenen van studenten met een beperking. Hieronder vindt u de opbrengsten van deze bijeenkomst.