Kick-off quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars

Op 13 april gaan vmbo- en mbo-scholen in Deventer, Maastricht en Rotterdam aan de hand van een spiksplinternieuwe quickscan met elkaar in gesprek over de doorlopende leerlijn voor zwakke rekenaars. Ter inspiratie voor andere scholen staat er nu ook foto- en filmmateriaal van deze drie parallelbijeenkomsten online.

Quickscan
De Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars is op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkeld door de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo, in samenwerking met een aantal rekendeskundigen. Het is de bedoeling dat opleidingsteams van mbo en vmbo de quickscan zoveel mogelijk gezamenlijk inzetten. Door het invullen van de scoretabel in de quickscan bepalen de gesprekspartners hun gezamenlijke tevredenheid over de doorlopende leerlijn en hun eigen beleid daarvoor op een flink aantal indicatoren voor goed rekenbeleid en rekenonderwijs.

De quickscan bestaat uit een Excelbestand, waarin na het invullen van de tevredenheidscijfers in de scoretabel het resultaat op een volgend tabblad wordt weergegeven in een spinnenweb. Zo is direct zichtbaar waar verbetering mogelijk is. Door de nulmeting, de streefscores en vooral het gesprek erover, ontstaan als vanzelf de aandachtspunten voor het rekenbeleid. Aan de indicatoren zijn via links vervolgens suggesties voor verbetering, interessante websites en achtergrondinformatie gekoppeld. Ook is het mogelijk om als school zelf links, tips en ideeŽn toe te voegen. Tot slot kan op het actieblad een actieplan worden opgesteld om concreet aan de slag te gaan met beleid en onderwijs voor zwakke rekenaars.

Doel
Het instrument is nadrukkelijk bedoeld om het gesprek op gang te brengen tussen vmbo-scholen en mbo-instellingen. De quickscan kan ook worden gebruikt om verbeteringen door te voeren binnen een vmbo-school of een mbo-team.

Meer informatie
U kunt de Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars hieronder downloaden. Er is een versie voor vmbo en een versie voor mbo.

> Quickscan mbo

> Quickscan vo