Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars

Op 13 april gingen vmbo en mbo-scholen in Deventer, Maastricht en Rotterdam aan de hand van een spiksplinternieuwe quickscan met elkaar in gesprek over de doorlopende leerlijn voor zwakke rekenaars. Dit filmpje bevat een korte compilatie van deze bijeenkomst.

Quickscan
De quickscan ter verbetering van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars is op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkeld door de Steunpunten taal en rekenen mbo en vo, in samenwerking met een aantal rekendeskundigen. Het is de bedoeling dat opleidingsteams van mbo en vmbo de quickscan zoveel mogelijk gezamenlijk inzetten. Door het invullen van de scoretabel in de quickscan bepalen de gesprekspartners hun gezamenlijke tevredenheid over de doorlopende leerlijn en hun eigen beleid daarvoor op een flink aantal indicatoren voor goed rekenbeleid en rekenonderwijs.

De quickscan bestaat uit een Excelbestand, waarin na het invullen van de tevredenheidscijfers in de scoretabel het resultaat op een volgend tabblad wordt weergegeven in een spinnenweb. Zo is direct zichtbaar waar verbetering mogelijk is. Door de nulmeting, de streefscores en vooral het gesprek erover, ontstaan als vanzelf de aandachtspunten voor het rekenbeleid. Aan de indicatoren zijn via links vervolgens suggesties voor verbetering, interessante websites en achtergrondinformatie gekoppeld. Ook is het mogelijk om als school zelf links, tips en ideeŽn toe te voegen. Tot slot kan op het actieblad een actieplan worden opgesteld om concreet aan de slag te gaan met beleid en onderwijs voor zwakke rekenaars.

Meer informatie, flyer en filmpje
De quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars is hieronder te downloaden. Er is een versie voor het mbo en een versie voor het vo.

> Download de Quickscan mbo

> Download de Quickscan vo

> Download de flyer die het steunpunt taal en rekenen mbo over de quickscan heeft gemaakt

> Bekijk het filmpje over een bijeenkomst van 13 april