Regionale subnetwerken Rekenen komen op 9, 10 en 11 mei bij elkaar

Op 9, 10 en 11 mei 2017 vinden de 24ste bijeenkomsten van de regionale subnetwerken Rekenen plaats. De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor rekendocenten en projectleiders op het gebied van rekenen werkzaam binnen mbo-instellingen.

Inhoud
Tijdens de bijeenkomsten van mei 2017 bespreken we verschillende zaken die te maken hebben met rekenzwakke studenten. Voor de pauze bespreekt Rianne de actualiteiten rondom rekenen in het mbo. Daarna bespreken we het onderwerp 'Quickscan voor rekenzwakke studenten'. Deze quickscan is bedoeld voor het optimaal vorm en inhoud geven aan een doorlopende leerlijn rekenen voor zwakke rekenaars die doorstromen van vmbo naar mbo. Doel van deze scan is dat leidinggevenden en docenten, op basis van een gesprek, beslissingen nemen over de invulling van het rekenonderwijs op tactisch en uitvoerend niveau. Rianne neemt ons mee in de ontwikkeling en het gebruik van de quickscan en daarna gaan we de quickscan zelf invullen. Na de pauze gaan we met Jurriaan dieper in op enkele onderdelen van de quickscan, zoals differentiatie in de klas, didactisch model en de benodigde professionalisering.

Ter info: De quickscan voor rekenzwakke studenten zal op 13 april gepubliceerd worden. We zullen iedereen hierover een flitsbericht sturen.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.00 uur: Inloop met koffie/thee
 • 13.30 uur: Opening
 • 13.35 uur: Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo
 • 14.00 uur: Bespreking onderwerp ‘De Quickscan’
 • 14.45 uur: Pauze
 • 15.00 uur: Uitwerking enkele onderdelen van de Quickscan
 • 15.55 uur: Afsluiting
 • 16.00 uur: Einde

Voorprogramma
Zowel ROC de Leijgraaf als CIBAP – vakschool voor verbeelding bieden een voorprogramma aan.

ROC de Leijgraaf
iXperium Oss is er om docenten van de Leijgraaf te inspireren, te laten experimenteren en leren van en over lesgeven met ict en de nieuwste technologie in het onderwijs, zodat zij recht kunnen doen aan de verschillende talenten van leerlingen.
In iXperium Oss professionaliseren we leraren en lesgevers op het gebied van leren en lesgeven met ict, innovatie op het gebied van technologie en didactische vaardigheden. Met behulp van ict willen we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Samen met onderzoekers van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict onderzoeken we de toename van ict-bekwaamheden en didactische vaardigheden van onze docenten. Daarnaast ontwikkelen we ict-rijk onderwijs in ontwikkelkringen en onderzoeken we de meerwaarde van de ontwikkelde aanpak en de middelen die worden ingezet in het iXperium.

 • 12.00 uur: Rondleiding door iXperium met een broodje. Meer info over iXperium vindt u hier.
 • 13.00 uur: Inloop met koffie
 • 13.30 uur: Programma zoals hierboven staat.

Cibap - Vakschool voor verbeelding
Binnen de Ontwerpfabriek wordt nog meer de nadruk gelegd op ‘modern vakmanschap’. Het uitgangspunt is een concrete businesscase uit het bedrijfsleven. Cibap-studenten gaan hier samen met hbo studenten en vakmensen uit het werkveld mee aan de slag. Ook de opdrachtgever vervult een rol in het leerproces. Zij werken samen nieuwe ideeŽn uit, experimenteren met materialen en technieken en komen tot innovatieve oplossingen. Pure co-creatie! Vaak over de volle breedte van het creatieve werkveld.

De student maakt zo optimaal kennis met het creatieve proces van de ervaren professional. De creatieve professional ziet studenten oplossingen zoeken, experimenteren en prototypes maken. Beide partijen voegen waarde toe aan hun eigen creatieve denk- en uitvoeringsproces. Zo scherpen zij zich aan elkaar en ontstaat die door ons zo gewenste community van ‘makers en learners.’ Gerekend naar de maatstaven van kwaliteit, mate van complexiteit, actualiteit en beroepsrelevantie waaraan ons onderwijs moet voldoen kan het Cibap zich meten met instituten die topberoepsonderwijs verzorgen.

 • 12:15 uur: Ontvangst in restaurant met kop soep en broodje (lunch)
 • 12:30 uur: Rondleiding in Cibap Ontwerpfabriek. Meer info over de Ontwerpfabriek vindt u hier.
 • 13.00 uur: Ontvangst in Auditorium met koffie/thee
 • 13.30 uur: Programma zoals hierboven staat.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de regionale bijeenkomsten via onderstaande links.

Regio Zuid-Oost: dinsdag 9 mei 2017 | klik hier voor aanmelden
ROC de Leijgraaf | locatie iXperium
Euterpelaan 100 |344 CS Oss (route)

Regio Noord: woensdag 10 mei 2017 | klik hier voor aanmelden
Cibap vakschool | Nijverheidstraat 11 |
8031 DZ Zwolle (route)

Regio Zuid-West: donderdag 11 mei 2017 | klik hier voor aanmelden
Wellantcollege | Chico Mendesring 825 |
3315 WX Dordrecht (route)

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.