Geactualiseerde servicedocumenten

Er zijn nieuwe versies beschikbaar van het cohortenoverzicht en het servicedocument rekenexamens. In het cohortenoverzicht zijn de exameneisen vanaf 2016-2017 weergegeven (studiejaar 2015-2016 is verwijderd). Het servicedocument rekenexamens heeft een aantal tekstuele wijzigingen ondergaan.