Flitsbijeenkomst Examinering rekenen van studenten met een beperking

Het Steunpunt taal en rekenen mbo en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) organiseren op 20 april 2017 een flitsbijeenkomst over de examinering rekenen van studenten met een beperking.

Onderwerpen
Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Vanuit het CvTE

 • Praktische informatie over de regelgeving.
 • Welke examens zijn er en hoe zien ze eruit?
 • Toegestane hulpmiddelen.
 • Inhoud dossier.
 • Mondelinge examen.

Vanuit onderzoek ER-2A

 • Welk examen is geschikt voor welke doelgroep?
 • Wat kun je als school doen om studenten naar het goede examen toe te leiden?

Vanuit de praktijk van een school

 • Hoe wordt bepaald of iemand een ER of 2A kandidaat is?
 • Hoe ziet het onderwijstraject eruit van een ER kandidaat?
 • Hoe ziet het dossier eruit?

Vanuit het Steunpunt taal en rekenen

 • Presentatie van een quick scan om de doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars te verbeteren.

Voor wie?
De flitsbijeenkomst kan interessant zijn voor rekendocenten, rekencoaches, rekenco÷rdinatoren, zorgco÷rdinatoren en examensecretarissen.

Datum
Donderdag 20 april 2017

Tijd
13:30 - 16:30 (inloop vanaf 13:00)

Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht (route)
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link.