Kamerbrief over alternatieve rekentoets voortgezet onderwijs

Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs uit te werken, inclusief tijdpad. Op 24 februari 2017 heeft staatssecretaris Sander Dekker de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom deze motie.

Stand van zaken
Staatssecretaris Dekker is in samenwerking met de NVvW bezig met de uitwerking van een alternatief plan voor de rekentoets. Twee expertgroepen zijn aangesteld: één voor vmbo en één voor havo en vwo. Bij elke groep zitten experts (wiskundeleraren en wetenschappers) die zijn aangedragen door de NVvW en leerplankundige experts van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). Zij werken het alternatief de komende tijd verder uit en raadplegen daarbij andere partijen die betrokken zijn bij het rekenonderwijs.

Randvoorwaarden
In de brief schrijft de staatssecretaris dat het doel van het alternatief moet zijn dat het behaalde niveau van rekenvaardigheid inzichtelijk is voor leerlingen en het vervolgonderwijs. Daarvoor zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld, waaronder dat het te ontwikkelen alternatief uitgaat van de huidige referentieniveaus rekenen aangevuld met de nog op te nemen niveaus 2A voor vmbo-bb leerlingen en 3S voor vwo-leerlingen, dat voor het vervolgonderwijs inzichtelijk moet zijn welk niveau de leerling beheerst en dat het vervolgonderwijs moet instemmen met het alternatief. Ook blijft de huidige rekentoets gelden totdat een alternatief is ingevoerd. Alle randvoorwaarden zijn te lezen in de kamerbrief, te vinden onderaan dit bericht.

Tijdpad
De staatssecretaris en de NVvW beoordelen het alternatief gezamenlijk en sturen het vervolgens rond de zomer van 2017 naar de Tweede Kamer.

Rekenexamen mbo
De motie en kamerbrief gaan over een alternatief voor de rekentoets vo. Over het rekenexamen in het mbo is in dit verband niet gesproken.

> Lees de gehele kamerbrief hier