Flitsbijeenkomst Examinering Engels

Het Steunpunt taal en rekenen mbo organiseert op 29 maart 2017 een flitsbijeenkomst over examinering Engels. De bijeenkomst is bedoeld voor docenten/coördinatoren Engels en contactpersonen van examencommissies.

Achtergrond
Vanaf studiejaar 2017-2018 worden de vaardigheden lezen en luisteren van het generieke onderdeel Engels op mbo-4 niveau centraal geëxamineerd. Dit kan op B1 en B2 niveau. Ook kunnen de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en schrijven op een hoger niveau geëxamineerd worden. Wanneer sprake is van keuzedelen Engels in het aanbod moeten deze ook geëxamineerd worden.

Op 29 maart wordt een flitsbijeenkomst belegd om alle betrokkenen te informeren over:

  • de uitkomsten van de internetconsultatie examineren op een hoger niveau;
  • de examinering van keuzedelen Engels;
  • de gevolgen voor de praktijk.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Inloop met koffie/thee

13.30 uur OCW – stand van zaken beleid examinering Engels
              Jérôme Smits

14.05 uur CvTE – centrale examens Engels en examinering van keuzedelen
              Jan Paul de Vries

14.20 uur Pauze

14.45 uur MBO Raad – examinering keuzedelen, wat & waarom
              Jetske Woudstra

15.10 uur Steunpunt - gevolgen voor de praktijk van de keuzes inzake examinering
              Ester van Meeteren

15.30 uur Afsluiting en netwerkborrel

Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht (route).

Datum
Woensdag 29 maart 2017

Aanmelden
U kunt zich via deze link aanmelden voor de flitsbijeenkomst examinering Engels.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.