Internetconsultatie examinering Engels op een hoger niveau

Van 30 januari t/m 27 februari 2017 is het mogelijk via internet te reageren op het voorgenomen wijzigingsbesluit Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege examinering van Engels in het mbo op een hoger niveau.

Dit wijzigingsbesluit maakt het mogelijk dat de examens voor het generieke examenonderdeel Engels in het mbo door studenten ook op een hoger niveau kunnen worden afgelegd dan de minimale ERK-niveaus B1 voor de vaardigheden lezen en luisteren en A2 voor de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en schrijven.

Het doel van dit wijzigingsbesluit is ervoor te zorgen dat studenten de mogelijkheid krijgen om het examenonderdeel Engels op een hoger niveau af te leggen, en zo meer worden gemotiveerd om het maximale uit zichzelf te halen. Op deze manier worden ze ook nog beter voorbereid op een (deels) Engelstalige vervolgopleiding in de beroepscontext.

Via deze link vindt u alle informatie over de internetconsultatie.