Addendum ER bij syllabus rekenen 2F en 3F gepubliceerd

Op 24 oktober 2016 is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant waarmee het Addendum ER bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris. Het addendum is geplaatst op Examenbladmbo.nl. Het addendum is per 25 oktober 2016 van kracht.

> Addendum ER op Examenbladmbo.nl

Achtergrond
Om de vorm en inhoud van het rekenexamen ER toe te lichten is er op verzoek van het ministerie van OCW eind 2015 door het CvTE een syllabuscommissie ER ingesteld om een aanvulling bij de syllabus rekenen te ontwikkelen. Aan de reeds bestaande Syllabus Rekenen 2F en 3F voor vo en mbo is het Addendum ER toegevoegd. In dit addendum wordt beschreven op welke wijze aanpassingen worden gedaan bij rekenexamens voor studenten met ernstige rekenproblemen en hoe het rekenexamen ER tot stand komt.

Het Addendum ER is net als de Syllabus rekenen bedoeld voor docenten in vo en mbo, rekenco÷rdinatoren, uitgevers, (na)scholers en opleiders, toetsconstructeurs, en andere ge´nteresseerden.

Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB
Op 4 november 2016 is deze regeling in de Staatscourant gepubliceerd.
Met de regeling wordt formeel de verdeling van de vaardigheden van het ERK over het centraal examen en het instellingsexamen bepaald.

> Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB