Raadpleging conceptsyllabus Engels B2 mbo

Vanaf studiejaar 2017-2018 is een centraal examen Engels verplicht voor mbo-4 studenten. Vanaf 1 augustus 2017 zal ook in de regelgeving opgenomen zijn dat het centraal examen Engels op niveau B1 of op niveau B2 afgelegd mag worden.
Voor de opleidingen op niveau 4 zijn er met ingang van het studiejaar 2015-2016 pilotexamens Engels B1 afgenomen. In het studiejaar 2016-2017 vindt er voor het eerst ook een afname van een pilotexamen B2 plaats.

Conceptsyllabus
Voor dit pilotexamen Engels B2 is een conceptsyllabus geredigeerd. In deze syllabus wordt beschreven op welke manier de onderdelen lezen en luisteren (beide op B2-niveau) geëxamineerd kunnen worden in een centraal examen Engels B2 mbo. Voordat deze conceptsyllabus gepubliceerd wordt, vindt er eerst een veldraadpleging plaats. Dat gebeurt nu via een digitale enquête.

Aanmelden
Als u zich aanmeldt voor deze raadpleging, kunt u de conceptsyllabus downloaden en bestuderen. Vervolgens kunt u uw mening geven over deze conceptsyllabus tot en met 13 november 2016. De resultaten van deze enquête worden in november 2016 verwerkt. De syllabus zal medio december 2016 gepubliceerd worden op Examenbladmbo.nl.

Deelname aan deze raadpleging gaat op de volgende wijze:

  • Stap 1: u meldt zich aan voor deze enquête.
  • Stap 2: u vult uw persoonsgegevens in.
  • Stap 3: u ontvangt (via e-mail) een persoonlijke link waarin uw enquête voor u klaar staat.

> Aanmeldformulier