Cito zoekt docenten voor de constructie van centrale examens Nederlandse taal 2F en 3F

Wilt u meewerken aan de constructie van centrale examens Nederlandse taal voor studenten in mbo-2, 3 en 4?

De inbreng van docenten is cruciaal bij de constructie van de opgaven voor de centrale examens. Juist zij zorgen dat de context van de opgave aansluit bij de belevingswereld van de student en past in het onderwijs dat op de instelling wordt aangeboden. Cito zorgt vervolgens dat de opgaven voldoen aan kwaliteitscriteria voor goed en eerlijk toetsen en passen binnen de kaders die door CvTE en OCW worden gegeven.

Docenten in al bestaande constructiegroepen geven aan dat ze het werk als leuk en leerzaam ervaren en waarderen de meerwaarde voor hun vak als docent. Er is veel ruimte voor inhoudelijke verdieping en het uitwisselen van ervaringen in de breedte.

> Download de vacature