Nieuwe handreikingen rekenen 2F en 3F beschikbaar

De handreikingen rekenen 2F en 3F geven inzicht in hoe kandidaten geantwoord hebben op recente vo-rekentoetsen en mbo-rekenexamens. De nadruk ligt op de nieuwe opgavetypen die worden gebruikt sinds de invoering van de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F. Daarnaast wordt een aantal moeilijke opgaven besproken.

De handreikingen rekenen 2F en 3F kunnen docenten, leerlingen en studenten helpen om zich nog beter voor te bereiden op de rekentoets in het vo en het rekenexamen in het mbo. Via onderstaande linkjes kunt u ze downloaden op examenbladmbo.nl.

Rekenopgaven-etalage
Ook de rekenopgaven-etalage kan worden ingezet bij de voorbereiding op de vo-rekentoets en het mbo-rekenexamen. Hierin is ongeveer 90 procent van de in 2015-2016 gebruikte opgaven openbaar gemaakt. De etalage bevat opgaven van referentieniveaus 2F en 3F, zowel uit het vo als het mbo. Via allerlei preselecties kunt u een pdf-bestand met door u gewenste opgaven downloaden.