Bijeenkomst 22 van de regionale subnetwerken REKENEN op 27, 28 en 29 september 2016


 

U kunt zich nú inschrijven

De bijeenkomsten van de subnetwerken zijn uitsluitend toegankelijk voor rekendocenten en projectleiders op het gebied van rekenen werkzaam binnen mbo-instellingen. Tijdens de bijeenkomsten van september 2016 is het thema “Rekenen gekoppeld aan burgerschap”. Dit is als wens naar voren gekomen bij de vorige subnetwerkbijeenkomsten. Voor de pauze bespreekt Rianne Reichardt de actualiteiten rondom rekenen in het mbo. Er is speciale aandacht voor de Rekenagenda. Daarna hebben we een inleiding op het thema.
Na de pauze bespreken we in groepen de mogelijkheden om het ‘rekenen’ te koppelen aan de verschillende domeinen binnen burgerschap. De bedoeling is om zelf opgaven te maken en eventueel opdrachten te combineren tot projecten. Hoe houden wij het interessant voor de studenten en voor onszelf.

Het programma

13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Opening
13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo
14.20 uur Inleiding thema ‘Rekenen en burgerschap’
14.45 uur Pauze
15.00 uur Uitwerking thema ‘Rekenen en burgerschap’
15.55 uur Afsluiting
16.00 uur Einde

U kunt zich aanmelden voor de regionale bijeenkomsten via onderstaande links.

Regio West: dinsdag 27 september 2016 | klik hier voor aanmelden
Da Vinci College
Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordrecht

Regio Zuid-Oost: woensdag 28 september 2016 | klik hier voor aanmelden
ROC Nijmegen
Campusbaan 6
6512 BT Nijmegen
Vergaderruimte D1.20

Regio Noord: donderdag 29 september 2016 | klik hier voor aanmelden
Drenthe College
Anne de Vriesstraat 70
402 NT Assen
Ruimte: Auditorium

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Wij zien u graag op 27, 28 of 29 september.

PS. Kennis delen is kennis vermeerderen. Neem een collega mee.