Checklist dyslexieverklaringen voor scholen en instellingen

Op 12 juli is een brief naar alle scholen en instellingen gestuurd met daarbij een checklist die instellingen helpt om dyslexieverklaringen kritisch te bekijken. Aanleiding is de uitzending van het VARA-programma Rambam van begin 2016, waarin te zien was dat het verkrijgen van een dyslexieverklaring redelijk eenvoudig lijkt te zijn. De checklist is gebaseerd op informatie van de Stichting Dyslexie Nederland.

De minister roept instellingen op om met de checklist de afgegeven dyslexieverklaringen goed te bekijken en bij twijfel nader onderzoek te doen, zodat het door de uitzending ontstane beeld verdwijnt en studenten die aantoonbaar en onderbouwd dyslexie hebben hier geen hinder van ondervinden.

Daarnaast verzoekt de minister instellingen om mee te werken aan onderzoek naar de dyslexieverklaringen. Voor de zomervakantie is een kwantitatief onderzoek gestart naar aantallen dyslexieverklaringen in alle onderwijssectoren, daarnaast wordt een onderzoek naar de kwaliteit van dyslexieverklaringen uitgevoerd.

Klik hier voor de brief aan alle instellingen.

Bijlagen bij de brief:
Checklist dyslexieverklaringen
Informatie van Stichting Dyslexie Nederland
Reactie op de uitzending van Rambam over dyslexieverklaringen