Reminder conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

De Steunpunten taal en rekenen mbo en vo organiseren op 14 december 2016 een gezamenlijke vo-mbo rekenconferentie in congrescentrum ReeHorst in Ede. (Let op, locatie gewijzigd!)

De conferentie richt zich op docenten die rekenen geven, maar ook op projectleiders, rekencoördinatoren, beleidsmedewerkers en/of managers die meer willen weten van de huidige stand van zaken rondom het rekenonderwijs en het rekenexamen.

Het definitieve programma en de uitnodiging met inschrijfmogelijkheid ontvangt u voor de herfstvakantie. Aanmelden is pas na de herfstvakanties mogelijk.

Oproep
Overkoepelend thema van de conferentie is de agenda rekenonderwijs vo/mbo die op 8 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lezingen en workshops worden op basis van de agenda rekenonderwijs verdeeld over vier thema’s:

  • Studenten motiveren (o.a. belang van rekenvaardigheid laten zien, studenten bij rekenonderwijs en -examen betrekken).
  • Docenten en rekencoördinatoren faciliteren (o.a. borgen pedagogisch-didactische kwaliteiten, kennisdeling, onderzoek rekenzwakke studenten, excellentieprogramma’s).
  • Sturing op resultaten door management/bestuur (o.a. inzicht in resultaten, planvorming).
  • Kennis over rekenonderwijs vergroten (onderzoek, instrumentontwikkeling).

Heeft u op het gebied van één van deze thema’s veel ervaring, goede ideeën, of heeft u een goed voorbeeld uit de praktijk, dan nodigen wij u van harte uit om een voorstel voor één of meer workshop(s) en/of lezing(en) in te dienen. In de workshops van 1,5 uur is het de bedoeling dat de bezoekers echt aan het werk gaan. De lezingen van 45 minuten zijn vooral geschikt voor het geven van informatie.

U kunt een workshop of lezing uitsluitend aanmelden via het online formulier. U kunt dit formulier tot 1 oktober invullen en verzenden. Uiterlijk 10 oktober hoort u of uw voorstel is geaccepteerd.

Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Isabelle Dobbe.
Email: i.dobbe@steunpuntmbo.nl
Telefoon: 0318-648559

Organisatorische vragen kunt u stellen aan Merel Hendriks.
Email: info@steunpuntacademie.nl
Telefoon: 0318 – 648 562.