Rekenopgaven-etalage geopend

In juni 2015 kondigden de minister en staatssecretaris van OCW in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het merendeel van de opgaven uit de rekentoetsen en rekenexamens openbaar wordt gemaakt. Dat is met de rekenopgaven-etalage gerealiseerd.

Aan het eind van elk schooljaar wordt ongeveer 90% van de in dat studiejaar gebruikte opgaven via de rekenopgaven-etalage openbaar gemaakt. De niet-openbare opgaven zijn controle-opgaven om te garanderen dat bij elke afname dezelfde prestatie-eis wordt gehanteerd. De etalage bevat opgaven van referentieniveaus 2F en 3F, zowel uit vo als mbo. U kunt zelf een selectie maken en de geselecteerde opgaven kunnen als pdf worden gedownload en opgeslagen.

Op 1 juli is de rekenopgaven-etalage van afgelopen schooljaar (2015-2016) geopend. Deze etalage is in een korte tijd gerealiseerd. Dankzij inspanningen van CvTE, Cito en DUO is het gelukt om op deze manier inzicht te bieden in de rekenopgaven. Op basis van gebruikerservaringen zullen volgend jaar verbeteringen in de rekenopgaven-etalage worden aangebracht.

De rekenopgaven-etalage is openbaar, voor iedereen toegankelijk en via deze link te bezoeken.

Voor meer achtergrond bij de rekentoets en het rekenexamen verwijzen we via deze link naar de voorlichtingsfilm over de totstandkoming van de rekentoets.