Onderzoek ER-examens

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens doen het Kohnstamm Instituut, de Universiteit Utrecht en Ecbo onderzoek naar het rekenexamen ER voor studenten met ernstige rekenproblemen. De bedoeling van het onderzoek is om de doelgroep van het rekenexamen ER goed in beeld te brengen. Verder wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor toekomstige verbetering van het rekenexamen ER, om het examen nog beter passend voor de doelgroep te laten worden.

Een van de deelonderzoeken gaat over de 2A ER-variant. Het 2A ER-examen is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting in het schooljaar 2016-2017 voor het eerst beschikbaar zijn. Om grip te krijgen op de doelgroep die het 2A ER-rekenexamen zal gaan maken, wordt een vragenlijst uitgezet onder vmbo- en mbo-scholen.

Bent u betrokken bij het rekenonderwijs aan een vmbo bb-opleiding, entree-opleiding en/of mbo 2-opleiding? Dan willen wij graag weten hoeveel van uw studenten voor dit nieuwe examen in aanmerking zouden komen en waarom. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 5-10 minuten.

> Ga naar de vragenlijst.