Handreiking instellingsexamens Nederlandse taal voor anderstaligen

In opdracht van het ministerie van OCW heeft de commissie Staatsexamens NT2 een handreiking ontwikkeld die door instellingen in het mbo kan worden gebruikt bij de inrichting van de instellingsexamens voor het generieke examenonderdeel Nederlandse taal. De handreiking is geschreven met het oog op het vaststellen van het niveau Nederlands bij anderstaligen (migranten en/of vluchtelingen) die geen diploma in het voortgezet onderwijs in Nederland hebben behaald. De handreiking biedt een antwoord op de vraag hoe rekening kan worden gehouden met specifieke kenmerken van anderstalige studenten bij de examinering van Nederlandse taal.

Naast de handreiking is er een document gemaakt met doorstroomprofielen in het mbo van anderstalige migranten en vluchtelingen. In het overzicht worden voorstellen gedaan hoe instellingen kunnen omgaan met de niveaubepaling Nederlands bij instroom in een mbo-opleiding en welke leerroutes mogelijk zijn.

> Download de Handreiking Examinering van anderstalige migranten in de instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo [pdf]
> Download de Doorstroomprofielen mbo van anderstalige migranten en vluchtelingen [pdf]
> Download de Veelgestelde vragen over het examineren van anderstaligen [pdf]