Nieuwe servicedocumenten, rectificatie en posttest Engels

1. Links naar vernieuwde servicedocumenten
Op 14 juni hebben de bewindspersonen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over taal en rekenen in vo en mbo. Op basis van de informatie over het voorgenomen beleid in die brief zijn het cohortenoverzicht en een aantal servicedocumenten aangepast.

2. Rectificatie
In ons vorige flitsbericht stonden twee onjuistheden:

Niveau 2A voor Nederlands
In de brief van 14 juni jl. is een niveau 2A aangekondigd voor het vak Nederlands, voor studenten in de entreeopleiding en mbo-2 waarvoor 2F niet haalbaar is. In tegenstelling tot wat in het vorige flitsbericht is vermeld, gaat het niet om een 2A examen (zoals dat er is voor rekenen). Studenten zullen voor Nederlands allemaal het 2F examen moeten maken, maar er zal gewerkt gaan worden met een aparte 2A normering.

Taal- en rekenexamens in entreeopleiding
De tekst in het flitsbericht had moeten zijn: studenten in de entreeopleiding hoeven geen centraal examen af te leggen, maar mogen dit wel. Zij moeten namelijk wel examen doen in taal en rekenen. Dit examen mag echter ook een instellingsexamen of een pilotexamen (2A of 2A-ER) zijn. Studenten mogen ook onder 2F geŽxamineerd worden om hun voortgang aan te tonen.

3. Deelname aan posttest luistervaardigheid voor Engels-mbo
Cito wil graag in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voorafgaand aan de start van de pilotexamens in het schooljaar 2016-2017 onderzoeken of leerlingen in het mbo vaardiger zijn op het onderdeel luistervaardigheid in vergelijking met leesvaardigheid. Indien dit het geval is, kan de positie van de ERK-niveaus B1 en B2 op het CE Engels mbo-4 worden bijgesteld. Wij zoeken onderwijsinstellingen die bereid zijn om hun studenten aan de posttest luistervaardigheid deel te laten nemen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding voor deelname.