Nieuwe kieswijzers taalnorm 3F

In opdracht van het ministerie van OCW gaat Sardes de Kieswijzer Toetsen taalniveau pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen (2014) en de Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen (2015) vernieuwen. Kleinere gemeenten krijgen vanaf 2017 extra financiŽle middelen van het Rijk om het taalniveau van pedagogisch medewerkers in voorschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) met voorschoolse educatie te verhogen.

Alle aanbieders van taaltoetsen en taalcursussen die in de kieswijzers staan, worden binnenkort door Sardes benaderd met de vraag om hun aanbod volgens een format te beschrijven. In het najaar van 2016 worden de nieuwe kieswijzers openbaar gemaakt. Met de nieuwe kieswijzers kunnen gemeenten en organisaties van voorschoolse voorzieningen in samenspraak de juiste keuzen maken bij het inrichten van een verantwoord taalverbeteringstraject.

Aanbieders van een taaltoets en/of taalcursus 3F kunnen zich nu alvast actief melden bij IJsbrand Jepma en/of Tessa van Velzen van Sardes, via ij.jepma@sardes.nl en t.vanvelzen@sardes.nl.

NB Klik hier voor de huidige kieswijzers.