Opbrengsten flitsbijeenkomst centrale examinering Engels

Vanaf het studiejaar 2017-2018 worden de vaardigheden lezen en luisteren van het generieke onderdeel Engels op mbo-4 niveau centraal geëxamineerd. Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft daarom op 1 juni 2016 een flitsbijeenkomst georganiseerd om alle betrokkenen te informeren over het voorgenomen beleid. De opbrengsten van deze bijeenkomst zijn hieronder te downloaden: