Flitsbijeenkomst centrale examinering Engels

Vanaf het studiejaar 2017-2018 worden de vaardigheden lezen en luisteren van het generieke onderdeel Engels op mbo-4 niveau centraal geŰxamineerd. Het Steunpunt taal en rekenen mbo organiseert daarom op 1 juni 2016 een flitsbijeenkomst om alle betrokkenen te informeren over het voorgenomen beleid. Tijdens de bijeenkomst gaan we onder meer in op de examinering van Engels op B1- en B2-niveau (vanaf 2017-2018) en de geplande activiteiten tijdens de pilotperiode in het studiejaar 2016-2017.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor docenten/co÷rdinatoren Engels en contactpersonen van examencommissies.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

  • 13.00 uur Inloop met koffie/thee
  • 13.30 uur Welkom (Steunpunt taal en rekenen mbo)
  • 13.35 uur Nieuwe inzichten over cesuren B1 en B2 (Cito)
  • 14.00 uur Voorgenomen beleid (ministerie van OCW)
  • 14.45 uur Pauze
  • 15.00 uur Consequenties voor 2016-2017 (College voor Toetsen en Examens)
  • 16.00 uur Einde

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht (route).

Datum
Woensdag 1 juni 2016

Aanmelden
U kunt zich via deze link aanmelden voor de Flitsbijeenkomst centrale examinering Engels.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.