Servicedocument rekenexamens

Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een servicedocument gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende centrale rekenexamens die op dit moment kunnen worden afgenomen. Het servicedocument bevat ook overzicht van de herkansingsmogelijkheden.

> Download het Servicedocument rekenexamens [pdf]