Veldraadpleging addendum ER bij syllabus rekenen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt het onderwijsveld over het concept addendum ER (Ernstige Rekenproblemen) bij de syllabus rekenen. Van 29 maart tot en met 13 april 2016 kunnen docenten, rekenexperts en andere belanghebbenden hierover via een digitale veldraadpleging hun mening geven.

Aanleiding en verzoek tot ontwikkeling van het addendum ER
De staatssecretaris heeft het CvTE gevraagd om voor leerlingen met ernstige rekenproblemen in het vo en mbo een rekentoets/rekenexamen te ontwikkelen, waarbij deze leerlingen/studenten beter in staat worden gesteld te laten zien waartoe zij in staat zijn zonder dat zij bij elke opgave tegen hun rekenprobleem aanlopen.

Op verzoek van het ministerie van OCW is eind 2015 door het CvTE een syllabuscommissie ER ingesteld om een aanvulling bij de syllabus rekenen te ontwikkelen. De commissie – die bestaat uit docenten uit het vo en mbo, ondersteund door Cito en SLO – heeft in maart 2016 een concept addendum ER opgeleverd. Dit concept addendum ER is net als de syllabus bedoeld voor docenten in het vo en mbo, rekenco÷rdinatoren, uitgevers, opleiders, toetsconstructeurs en andere ge´nteresseerden.

Veldraadpleging
Het concept addendum ER wordt via een digitale veldraadpleging voorgelegd aan docenten, rekenexperts en andere belanghebbenden.

De resultaten van deze digitale veldraadpleging worden door de commissie afgewogen en verwerkt in een volgende versie van het addendum. Het addendum zal daarop medio 2016 door het CvTE worden vastgesteld en daarna aan de bewindslieden ter goedkeuring worden aangeboden.

> Concept addendum downloaden en aanmelden voor de veldraadpleging