VO-MBO conferentie: Rekenen in Zorg & Welzijn

Op 13 april 2016 organiseren de Steunpunten vo en mbo gezamenlijk een werkconferentie over rekenen in de sector Zorg & Welzijn.

Aanleiding voor deze werkconferentie zijn de achterblijvende resultaten van leerlingen en studenten uit de sector Zorg & Welzijn op de rekentoets en het rekenexamen. We gaan op zoek naar mogelijke oorzaken van deze achterblijvende resultaten, maar kijken vooral hoe we de resultaten ook in deze sector kunnen verbeteren.

Doelgroep
De conferentie is bedoeld voor (reken-)docenten, rekenco÷rdinatoren en projectleiders uit de sector Zorg & Welzijn vo en mbo. Daarnaast zijn afdelingsleiders, beleidsmedewerkers en managers die op zoek zijn naar praktische handvatten om de resultaten in de sector Zorg & Welzijn op hun school te verbeteren van harte welkom.

Workshops
Tijdens de conferentie komen in 14 verschillende workshops de volgende thema's aan bod:

  • good practices uit vo en mbo;
  • doorlopende leerlijn rekenen;
  • didactiek, leermiddelen en klassenmanagement bij rekenen;
  • zicht op toetsresultaten;
  • begeleiding van zwakke rekenaars;
  • voorbereiding op de pabo.

Lezingen
De plenaire lezing gaat over rekenangst bij leerlingen en studenten en zal verzorgd worden door Dr. Brenda Jansen, ontwikkelingspsychologe en onderzoeker rekenangst aan de Universiteit van Amsterdam. Zij gaat in op de volgende vragen: hoe kun je rekenangst herkennen, wat is er bekend over mogelijke interventies en wat is belangrijk voor u in de klas?

Locatie
ReeHorst | Bennekomseweg 24 | 6717 LM | Ede (route)

Kosten
De kosten bedragen € 50,- incl. BTW.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier. Na het invullen van uw NAW-gegevens komt u in het keuzemenu voor de workshops en lezingen.